Till innehåll på sidan

Förädlingsvärde i den cirkulära sektorn

2014-2020, miljoner kronor

Förädlingsvärde i den cirkulära sektorn

Kommentarer

Totalt förädlingslingvärde (bidrag till BNP) år 2019 var knappt 44 miljoner kronor. Trenden är något ökande. Största förädlingsvärdet finns i branschen Underhåll och reparation av motorfordon följt av Insamling och återvinning av avfall. Eurostat har definierat vad som avses med den cirkulära sektorn.

Diagrammet är sorterat utifrån branscher med de största förädlingsvärdena år 2019.

Data över förädlingsvärde är officiell statistik (Företagens ekonomi) och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se