Till innehåll på sidan

Investeringar i den cirkulära sektorn

2010-2019, miljoner kronor

Investeringar i den cirkulära sektorn

Kommentarer

Största investeringarna görs i branschen Insamling och återvinning av avfall följt av Underhåll och reparation av motorfordon. Eurostat har definierat vad som avses med den cirkulära sektorn.

Diagrammet är sorterat utifrån de största investeringarna år 2019.

Data över investeringar är officiell statistik (Företagens ekonomi) och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se