Till innehåll på sidan

Avfall per capita

2010-2020, ton

Avfall per capita

Kommentarer

Mellan åren 2010 och 2020 genereras 1,9 till 2,1 ton avfall per person och år. Trenden är något ökande.

Data för år 2020 är sekretessklassat och kan inte presenteras här

I datat för genererat avfall exkluderas ett flertal avfallsslag av mineraliskt avfall (jordmassor, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, mineralavfall och muddermassor). Mängden genererat avfall är officiell statistik och Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Med befolkning avses medelfolkmängd. Medelfolkmängd är officiell statistik och tas fram av Statistikmyndigheten, SCB.

Den här indikatorn ingår inte i Eurostats indikatorer.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se