Till innehåll på sidan

Avfall per inhemsk materialkonsumtion

2010-2020, procent

Avfall per inhemsk materialkonsumtion

Kommentarer

Genererat avfall per inhemsk materialkonsumtion är mellan 8 och 9 procent år 2010 - 2020.

Data för år 2020 är sekretessklassat och kan inte presenteras här.

I datat för genererat avfall exkluderas ett flertal avfallsslag av mineraliskt avfall (jordmassor, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, mineralavfall och muddermassor). Mängden genererat avfall är officiell statistik och Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Inhemsk materialkonsumtion (benämns på engelska Domestic Material Consumption (DMC)) motsvarar den mängd material (ton) som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige. Inhemsk råmaterialkonsumtion är officiell statistik (Miljöräkenskaper) och tas fram av Statistikmyndigheten SCB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se