Till innehåll på sidan

Livsmedelsavfall per capita

2020, kilogram

Livsmedelsavfall per capita

Kommentarer

Störst mängder Livsmedelsavfall uppstår i hushållen (61 kg), följt av Livsmedelsbutiker (10 kg).

För mer information om data och metoder, se rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2020. 

Mat och dryck som hälls i avlopp ingår inte för någon sektor.

Med befolkning avses medelfolkmängd. Medelfolkmängd är officiell statistik och tas fram av Statistikmyndigheten, SCB.

Data följer de riktlinjer som finns i EU-rapporteringen för Livsmedelsavfall, där första året är 2020. Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Livsmedelsavfall i Sverige 2020 (Naturvårdsverket)

En annan metod har valts för denna indikator än vad Eurostat använder.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se