Till innehåll på sidan

Mängden avfall per miljon kronor BNP

2010-2018

Mängden avfall per miljon kronor BNP

Kommentarer

Avfall per BNP ligger strax under 5 ton per miljon kronor.

Data för år 2020 är sekretessklassat och kan inte presenteras här.

I datat för genererat avfall exkluderas ett flertal avfallsslag av mineraliskt avfall (jordmassor, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, mineralavfall och muddermassor).

Mängden genererat avfall är officiell statistik och Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Data över BNP är officiell statistik och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se