Till innehåll på sidan

Resursproduktivitet (BNP/råmaterialkonsumtion)

Resursproduktivitet (BNP/råmaterialkonsumtion)

Kommentarer

BNP (kr) per inhemsk råmaterialkonsumtion (ton) är stabil mellan åren 2010 och 2018 (18 000 kronor per ton).

Data över BNP är officiell statistik och SCB är statistikansvarig myndighet.

Inhemsk råmaterialkonsumtion (benämns på engelska Domestic Material Consumption (DMC)) motsvarar den mängd material (ton) som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige.

Inhemsk råmaterialkonsumtion är officiell statistik (Miljöräkenskaper) och tas fram av Statistikmyndigheten SCB.

Den här indikatorn ingår inte i Eurostats indikatorer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se