Till innehåll på sidan

Resursproduktivitet (BNP/inhemsk materialkonsumtion)

Resursproduktivitet (BNP/inhemsk materialkonsumtion)

Kommentarer

BNP (kr) per inhemsk materialkonsumtion (ton) är stabil mellan åren 2010 och 2020 (18 000 kronor per ton).

Data över BNP är officiell statistik och SCB är statistikansvarig myndighet.

Inhemsk materialkonsumtion (benämns på engelska Domestic Material Consumption (DMC)) motsvarar den mängd material (ton) som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige.

Inhemsk materialkonsumtion är officiell statistik (Miljöräkenskaper) och tas fram av Statistikmyndigheten SCB.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se