Till innehåll på sidan

Total utbetald skattesubvention för reparation av vitvaror i bostaden

2017-2022, miljoner kronor

Diagram

Kommentarer

Total utbetald skattesubvention för reparation av vitvaror i hemmet har ökat kraftigt mellan 2017 och 2022, från cirka 27 miljoner till cirka 55 miljoner.

Skatteverket har i Inkomstskattelagen definierat vilka kategorier av arbete som man kan få skattelättnader för i 1999:1229, 67 kap. 13§. I 13§ vad som ingår i det så kallade "rutavdraget".

Data kommer från Skattemyndigheten:

Skattereduktioner

Den här indikatorn ingår inte i Eurostats indikatorer.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se