Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, 3:e kvartalet 2019

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,4 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet 2018, och redovisade en utnyttjandegrad på 91,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019, reviderats upp med 0,1 procentenheter, till 90,9 procent i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, är oförändrad.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 3:e kvartalet 2019

Data t.o.m. tredje kvartalet 2019. Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20182019kv 3 2019 -kv 2 2019[1]kv 3 2019-kv 3 2018[2]
  kv3kv4kv1kv2kv3  
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
91,0 90,5 90,8 90,9 91,4 0,5 0,4
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
90,2 90,6 90,1 90,8 91,4 0,6 1,3
-
Industri för investeringsvaror
94,2 93,3 95,2 94,7 94,7 0,0 0,5
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
85,7 85,9 86,7 85,6 87,7 2,1 2,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
92,0 89,1 92,3 90,7 93,3 2,6 1,3
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
92,4 92,2 91,3 94,6 97,4 2,8 5,1
C
Tillverkningsindustri
91,0 90,5 90,9 90,8 91,2 0,4 0,3
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
79,8 77,6 78,6 78,3 84,7 6,4 4,9
24
Stål- och metallverk
94,3 94,9 93,6 92,1 94,1 2,0 0,0
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
85,3 85,5 89,2 90,8 91,3 0,5 6,0
28
Övrig maskinindustri
92,5 92,6 93,9 94,2 95,0 0,8 2,5
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
97,6 95,2 98,7 96,9 96,7 ‑0,2 ‑0,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-21 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se