Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, 4:e kvartalet 2017:

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin. Korrigerad 2018-02-14

Statistiknyhet från SCB 2018-02-14 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,3 procentenheter under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med det tredje kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden sjönk till 90,6 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet 2017 och redovisade en utnyttjandegrad på 90,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2017 är preliminära. Sedan föregående publicering är förändringen i kapacitetsutnyttjandet i tredje kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2017 oförändrad. På årsbasis reviderades kapacitetsutnyttjandet upp med 0,3 procentenheter till en ökning på 2,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2016, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 4:e kvartalet 2017

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20162017kv 4 2017 -kv 3 2017[1]kv 4 2017-kv 4 2016[2]
  kv4kv1kv2kv3kv4  
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
89,1 90,2 90,7 90,9 90,6 ‑0,3 1,6
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
90,7 92,6 92,0 93,0 91,8 ‑1,2 1,1
-
Industri för investeringsvaror
90,2 91,4 92,2 93,0 92,9 ‑0,1 2,8
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
81,8 82,3 84,1 83,4 84,8 1,4 3,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
87,5 89,9 89,9 90,1 91,9 1,8 4,5
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
94,5 97,1 94,8 94,4 95,3 0,9 0,3
C
Tillverkningsindustri
89,0 90,0 90,6 90,8 90,4 ‑0,4 1,5
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
79,3 79,0 78,7 78,6 79,1 0,5 ‑0,1
24
Stål- och metallverk
93,9 94,8 95,1 95,8 96,5 0,7 2,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
87,1 83,0 87,0 83,5 83,4 ‑0,1 ‑3,4
28
Övrig maskinindustri
90,4 92,4 92,9 95,6 95,7 0,1 5,4
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
92,9 92,7 92,6 94,4 94,6 0,2 1,6

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-16 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Tobias Fagerberg

Telefon
010-479 60 37
E-post
tobias.fagerberg@scb.se