Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2020

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2021-02-19 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin är på fortsatt uppgång efter det låga kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 87,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, reviderats ned med 0,6 procentenheter till utnyttjandegraden 86,2 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,7 procentenheter till utnyttjandegraden 86,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2020

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20192020kv 4 2020 -kv 3 2020[1]kv 4 2020-kv 4 2019[2]
  kv4kv1kv2kv3kv4  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 89,4 89,1 82,4 86,2 87,9 1,7 ‑1,4
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,5 90,9 85,9 88,2 89,5 1,3 ‑1,0
- Industri för investeringsvaror 92,8 88,9 77,2 85,8 89,2 3,4 ‑3,6
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 86,6 86,8 83,5 85,2 86,0 0,8 ‑0,6
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 92,5 84,9 84,6 84,6 87,7 3,1 ‑4,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 96,2 97,2 92,8 95,2 94,9 ‑0,3 ‑1,5
C Tillverkningsindustri 89,2 88,8 82,1 85,9 87,7 1,8 ‑1,4
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 84,9 84,9 79,3 80,0 80,1 0,1 ‑4,9
24 Stål- och metallverk 90,5 93,7 88,2 90,1 93,0 2,9 2,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,1 91,0 90,3 91,2 91,3 0,1 1,2
28 Övrig maskinindustri 92,2 88,8 82,0 85,5 89,0 3,5 ‑3,2
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 93,9 88,2 61,8 83,5 87,2 3,7 ‑6,8

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-21 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se