Till innehåll på sidan

Nystartade företag, år

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-29

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1304