Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 10 2021

Bred nedgång i ekonomin i augusti

Statistiknyhet från SCB 2021-10-13 9.30

Efter en period med stark återhämtning i den svenska ekonomin sjönk aktiviteten på bred front i augusti. Produktionen minskade inom både industrin, byggbranschen och tjänstesektorn. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Brist på insatsvaror är ett problem inom industrin, vilket lett till produktionsstörningar” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller även en fördjupningsartikel samt en internationell utblick. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Vad ligger bakom det höga producentpriserna?

De senaste månaderna har priserna som svenska företag möter ökat kraftigt. Samtidigt har inte inflationen i konsumentled ökat i samma omfattning. Vad är det då för priser som rusat i producentled och vad beror det på?

Prisutveckling på trä och varor av trä

Förändring i procent, årstakt

diagram: Prisutveckling på trä och varor av trä

Källa: Producentprisindex (SCB)

Ökat sparande under pandemin

Coronapandemin och restriktionerna har lett till ett ändrat beteende hos hushållen. Detta har resulterat i minskade konsumtionsutgifter och ett högre sparande i såväl Sverige som i euroområdet.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2021-11-12 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se