Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 2 2022

Aktiviteten i ekonomin högre än innan pandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-02-14 8.00

Sveriges ekonomi har klarat sig igenom coronapandemin förhållandevis väl. Under andra halvåret 2021 var aktiviteten i den svenska ekonomin högre än innan pandemin. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Stark tillväxt inom tjänstebranscherna var en av de främsta faktorerna bakom uppgången” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om kulturbranschen under pandemin. Den internationella utblicken belyser BNP-utvecklingen i Sverige, EU och USA. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Återhämtning för kulturbranschen under 2021

Branschen kultur, nöje och fritid påverkades kraftigt av restriktionerna under coronapandemin. Omsättningen minskade med 13 miljarder kronor mellan 2019 och 2020. En stark återhämtning skedde under 2021 och branschen som helhet är tillbaka på nivån före pandemin.

Omsättning inom kultur, nöje och fritid

Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal 2018

diagram

Källa: Momsregister och omsättningsstatistik (SCB)

Svagare tillväxt i EU under fjärde kvartalet

Efter två starka kvartal var tillväxten mer måttlig inom EU under det fjärde kvartalet 2021. Preliminära uppgifter från Eurostat visar på en BNP-tillväxt på 0,4 procent för EU27, säsongrensat och jämfört med det tredje kvartalet.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-03-14 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se