Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 3 2022

Dämpning i januari

Statistiknyhet från SCB 2022-03-14 8.00

Sveriges BNP växte ytterligare under fjärde kvartalet 2021. I januari 2022, då smittspridningen i samhället var hög, minskade aktiviteten i ekonomin något enligt BNP-indikatorn. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Konsumtionen sjönk i januari inom hotell och restaurang samt klädhandeln, som båda drabbades av utökade restriktioner” säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller tre fördjupningsartiklar som handlar om energipriser. Den internationella utblicken belyser utvecklingen för hushållskonsumtionen med fokus på de nordiska länderna. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Drivmedelspriserna på rekordnivåer

Priserna på bensin och diesel ligger på rekordnivåer och omställningen till mer hållbara drivmedel är i full gång. I artikeln beskrivs vad som ligger bakom de ökade drivmedelspriserna samt hur dessa påverkar konsumentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång.

Det stormar kring elpriserna

Priserna på el har skenat under vintern 2021/2022 och denna artikel beskriver bakgrunden till detta. Artikeln beskriver hur elanvändningen och elproduktionen ser ut i Sverige samt hur elpriserna mäts i konsumentled samt i producent- och importled.

Svängande energipriser påverkar KPI

De två inledande artiklarna visar att energipriserna varierar kraftigt. I den avslutande artikeln om energipriser visas hur detta påverkar KPI och hur denna volatilitet påverkar arbetet med de penningpolitiska prognoserna. För att rensa bort svängningarna i energipriser beräknar SCB måttet KPIF-XE, där samtliga energiprodukter exkluderats.

Konsumentprisindex

Prisutveckling i procent jämfört med samma månad föregående år för KPI, drivmedel i KPI samt el i KPI.

diagram

Källa: Konsumentprisindex (SCB)

Konsumtionen i Norden återhämtad

Hushållens konsumtion har återhämtat sig i de nordiska länderna. Under fjärde kvartalet 2021 var konsumtionsnivån lika hög eller högre som innan pandemin i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Uppgången i dessa länder har dock skett i olika takt.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-04-12 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se