Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 5 2021

Svensk ekonomi visar motståndskraft

Statistiknyhet från SCB 2021-05-11 9.30

Trots en hög smittspridning och början på en tredje våg utvecklades svensk ekonomi starkt i mars. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Efter en svag avslutning på 2020 tog aktiviteten i den svenska ekonomin fart på nytt i början av 2021. Den månadsvisa BNP-indikatorn steg i mars för tredje månaden i rad.

”De flesta månadsindikatorer fortsatte uppåt i mars och sammantaget var aktiviteten i ekonomin tillbaka på förkrisnivåer” säger Jenny Lunneborg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller även två fördjupningsartiklar samt en internationell utblick. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

KPI påverkas av ändrade konsumtionsmönster under pandemin

Vid varje årsskifte uppdateras KPI-korgen för att behålla sin aktualitet över tid. Detta innebär att vägningstal uppdateras och att produktgrupper både tillkommer och faller bort. För 2021 tillämpades ett särskilt tillvägagångssätt vid uppdateringen av vägningstal till följd av de konsumtionsförändringar som ägt rum under coronapandemin.

Utdelningsstopp ökar överskottet i bytesbalansen

Trots pandemi och ekonomisk kris i världen hade Sverige en stark bytesbalans andra kvartalet 2020. Det berodde till stor del på de inställda aktieutdelningar som följde i pandemins spår under våren i fjol. Hösten bjöd endast på en svag återhämtning av svenska aktieutdelningar.

Bytesbalans och aktieutdelningar,

Miljarder kronor per kvartal

Diagram

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning

Stabilisering av EU-områdets BNP

BNP har återgått till mer normala utvecklingstal efter de historiskt stora svängningarna under förra året. Enligt preliminära uppgifter för första kvartalet sjönk EU-områdets BNP med 0,4 procent jämfört med kvartalet innan. Sverige stack ut något bland medlemsländerna och noterade den största BNP-uppgången.

Definitioner och förklaringar

Förändringar i tidskriften

Från och med januari 2021 har publikationen Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv slagits ihop med SCB-Indikatorer.

Publicering sker numera månadsvis, med ett uppehåll i juli.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2021-06-11 klockan 09:30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Jenny Lunneborg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se