Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 6 2021

Svensk ekonomi tillbaka på samma nivå som innan krisen

Statistiknyhet från SCB 2021-06-11 9.30

Efter en mycket turbulent tid i svensk ekonomi under 2020 är den ekonomiska aktiviteten i stort sett tillbaka på samma nivå som före krisen. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Under första kvartalet 2021 steg BNP jämfört med kvartalet innan. I april visade dock flera delar av ekonomin nedgångar, bland annat hushållens konsumtion. ”Den ekonomiska statistiken ger bilden av en svagare aktivitet i april än i mars” säger Maria Schoultz, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller även tre fördjupningsartiklar samt en internationell utblick. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Sverige klarade EU:s krav om hållbara finanser

Sverige och Danmark var de enda länderna som klarade EU:s konvergenskriterier om hållbara offentliga finanser 2020. Värre gick det för Grekland och andra sydeuropeiska länder.

Över 200 miljarder i coronastöd

År 2020 kommer att gå till historien, även vad gäller de offentliga finanserna. I Sverige sjösattes under året stödpaket efter stödpaket för att undvika en ekonomisk kollaps. Samma sak gjordes i alla EU-länder, vilket gav en stor påverkan på de offentliga finanserna i hela EU.

Den svenska statens finansiella sparande, i miljarder kronor

diagram

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB)

Ökad vårdskuld för hälso- och sjukvården

Coronapandemin har haft en stor påverkan på såväl samhället i stort som på hälso- och sjukvården. Samtidigt som belastningen på intensivvården varit hög har antalet genomförda operationer inom specialistvården minskat kraftigt.

Energipriser driver inflationsuppgång

Inflationstakten har stigit kraftigt i början av 2021, både i Europa och USA. Det beror framförallt på att energipriserna återhämtat sig efter förra vårens kraftiga nedgång. I synnerhet gäller det priset på olja.

Definitioner och förklaringar

Förändringar i tidskriften

Från och med januari 2021 har publikationen Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv slagits ihop med SCB-Indikatorer.

Publicering sker numera månadsvis, med ett uppehåll i juli.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2021-08-20 klockan 09:30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se