Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2020

BNP-indikatorn: Avstannad tillväxt första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-05 9.30

Sveriges tillväxt under första kvartalet 2020 var -0,3 procent, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019. Det visar BNP-indikatorns tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,5 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Säsongrensat och jämfört med det fjärde kvartalet 2019 bidrar exporten positivt till BNP medan minskade lager och fasta bruttoinvesteringar tynger utvecklingen. BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

BNP, säsongrensad volymutveckling i procent. Streckad linje visar BNP-indikatorn
Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2020

Fördjupning

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. För mer information om indikatorn, se BNP-indikatorn: Beräkningsrutiner och underlag eller artikel i Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

Ordinarie beräkning avseende det första kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-05-29 kl. 09.30.

BNP-indikatorn publiceras nästa gång 2020-08-05 kl. 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se