Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2020-11-05

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

2020-09-17: Revidering av antalet arbetade timmar i Nationalräkenskaperna

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har reviderat antalet arbetade timmar, läs mer här: Information gällande korrigeringen av felet i arbetade timmar i AKU

Som en följd har även antalet arbetade timmar reviderats i Nationalräkenskaperna. Statistikdatabasen är uppdaterad med de korrekta värdena. Läs mer här: Revidering av antalet arbetade timmar i Nationalräkenskaperna

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

-8,3 %

Referenstid: kvartal 2 2020 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

5 021 285

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Bruttonationalinkomst (BNI)

5 147 592

miljoner kronor

Referenstid: 2019

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

-7,7 %

Referenstid: kvartal 2 2020 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

488

tusen kronor

Referenstid: 2019

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

501

tusen kronor

Referenstid: 2019

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2020

2020-08-28

Sveriges BNP sjönk med 8,3 procent under andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2020. Nedgången var bred men tyngdes särskilt av exporten och hushållens konsumtion. Fallet i BNP är det största för ett enskilt kvartal i tidsserien som börjar 1980. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 7,7 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-08-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-05-29
National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2019-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017 SM 2019-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103