Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2019-05-29

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Korrigering 2018-09-13

Korrigering har gjorts i flera tabeller för år 1993–2015.

Korrigeringen avser värden i löpande priser, volymindex samt volymförändring för åren 1993–2015 för produktion, förbrukning, förädlingsvärde och fasta bruttoinvesteringar. Läs mer i det statistiska meddelandet Nationalräkenskaper detaljerade årsberäkningar 2016.

Korrigering 2018-10-08

Korrigering har gjorts i diagram ”Bruttonationalprodukt (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI). Korrigeringen avser volymindex för real BNP och real bruttonationalinkomst för år 1994–2016.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

1,2 %

Referenstid: kvartal 4 2018 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

4 790 748

miljoner kronor

Referenstid: 2018

Bruttonationalinkomst (BNI)

4 868 255

miljoner kronor

Referenstid: 2018

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

2,4 %

Referenstid: kvartal 4 2018 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

471

tusen kronor

Referenstid: 2018

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

478

tusen kronor

Referenstid: 2018

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2018

2019-02-28

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,2 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet 2018. Det var främst exporten som förklarade uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2017 steg BNP med 2,4 procent. Helåret 2018 ökade BNP med 2,3 procent jämfört med 2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11
Hushållssektorn i nationalräkenskaperna – inkomster, konsumtion och sparande för olika hushållsgrupper Rapport 2014-10-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2012 SM 2014-09-18
MIS 2014:1. Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014, Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000, Indelning efter juridisk form, JURFORM Rapport 2014-07-02
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2011 SM 2013-09-13
Yearbook on Productivity 2012 Rapport 2012-12-20
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2010 SM 2012-09-14
Yearbook on Productivity 2011 Rapport 2011-12-15
BNP/Kvartal 2011:2. Snabbversion Tidskrift 2011-07-29
BNP/Kvartal 2011:1 Tidskrift 2011-05-27
BNP/Kvartal 2010:4 Tidskrift 2011-03-01
Yearbook on Productivity 2010 Rapport 2010-12-21
BNP/Kvartal 2010:3. Korrigerad 2010-12-08 Tidskrift 2010-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2008 SM 2010-11-29
BNP/Kvartal 2010:2. Korrigerad 2010-09-08 Tidskrift 2010-09-08
BNP/Kvartal 2010:2. Snabbversion Tidskrift 2010-07-30
BNP/Kvartal 2010:1 Tidskrift 2010-05-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2007 SM 2010-05-06
BNP/Kvartal 2009:4. Korrigerad version 2010-03-24 Tidskrift 2010-03-01
Yearbook on Productivity 2009 Rapport 2009-12-15
BNP/Kvartal 2009:3 Tidskrift 2009-11-27
BNP/Kvartal 2009:2 Tidskrift 2009-09-11
BNP/Kvartal 2009:2 Snabbversion Tidskrift 2009-07-31
BNP/Kvartal 2009:1 Tidskrift 2009-05-29
BNP/Kvartal 2008:4 Tidskrift 2009-02-27
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2006 SM 2008-12-30
Yearbook on Productivity 2008 Rapport 2008-12-23
BNP/Kvartal 2008:3 Tidskrift 2008-11-28
BNP/Kvartal 2008:2 Tidskrift 2008-09-12
BNP/Kvartal 2008:2 Snabbversion Tidskrift 2008-08-01
BNP/Kvartal 2008:1 Tidskrift 2008-05-30
BNP/Kvartal 2007:4 Tidskrift 2008-02-29
Illegal Activities in the Swedish National Accounts Rapport 2008-02-14
Yearbook on Productivity 2007 Rapport 2008-01-16
Nationalräkenskaper 1993–2005 SM 2007-12-28
BNP/Kvartal 2007:3 Tidskrift 2007-11-29
BNP/Kvartal 2007:2 Tidskrift 2007-09-18
BNP/Kvartal 2007:1 Tidskrift 2007-05-30
BNP/Kvartal 2006:4 Tidskrift 2007-03-01
Nationalräkenskaper 2000–2005 SM 2006-12-29
Yearbook on Productivity 2006 Rapport 2006-12-20
BNP/Kvartal 2006:3 Tidskrift 2006-12-01
BNP/Kvartal 2006:2 Tidskrift 2006-09-20
BNP/Kvartal 2006:1 Tidskrift 2006-06-05
Yearbook on Productivity 2005 Rapport 2006-05-15
Nationalräkenskaper 1999–2004 SM 2005-12-30
BNP/Kvartal 2005:3 Tidskrift 2005-12-06
BNP/Kvartal 2005:2 Tidskrift 2005-09-22
BNP/Kvartal 2005:1 Tidskrift 2005-06-08
Illegal verksamhet – försöksberäkningar av prostitution, droger samt smuggling av alkohol och tobak Rapport 2005-04-01
BNP/Kvartal 2004:4 Tidskrift 2005-03-08
Nationalräkenskaper 1998–2003 SM 2004-12-22
Nationalräkenskaper 1997–2002 SM 2004-02-13
BNP/Kvartal 2003:3 Tidskrift 2003-12-04
BNP/Kvartal 2003:2 Tidskrift 2003-09-25
BNP/Kvartal 2003:1 Tidskrift 2003-06-06
BNP/Kvartal 2002:4 Tidskrift 2003-03-06
Nationalräkenskaper 1996–2001 SM 2003-02-21
BNP/Kvartal 2002:3 Tidskrift 2002-12-05
BNP/Kvartal 2002:2 Tidskrift 2002-09-25
BNP/Kvartal 2002:1 Tidskrift 2002-06-20
BNP/Kvartal 2001:4 Tidskrift 2002-03-11
Nationalräkenskaper 1995–2000 SM 2002-01-15

Artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103