Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-05-30

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

Referenstid:

Bruttonationalprodukt (BNP)

5 381 263

miljoner kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI)

5 541 450

miljoner kronor

Referenstid: 2021

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

Referenstid:

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

517

tusen kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

532

tusen kronor

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2021

2022-02-28

Sveriges BNP ökade med 1,1 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var främst exporten och hushållens konsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade BNP med 5,2 procent. BNP för helåret 2021 ökade med 4,8 procent jämfört med helåret 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-11-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-08-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-05-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-02-26
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-11-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-08-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-05-29
National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2019-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017 SM 2019-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103