Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt

Nästa publicering: 2021-04-08

Här publiceras statistik som har anknytning till nationalräkenskaperna, såsom den månadsvisa BNP-indikatorn och statistik över multifaktorproduktiviteten.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Balansräkningarnas roll underskattad vid ekonomisk analys

2010-01-22

Makroekonomiska analyser bygger i flertalet fall på transaktionerna i ekonomin. Balansräkningen försummas ofta. Detta kan vara en orsak till att finanskrisens styrka och förlopp överraskade. I rapporten ”Tillgångar, skulder och kapitalvinster” visas däremot på möjligheterna att analysera läge och utveckling med utgångspunkt i ekonomins balansräkningar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr9999