Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt

Nästa publicering: 2023-03-09

Här publiceras statistik som har anknytning till nationalräkenskaperna, såsom den månadsvisa BNP-indikatorn och statistik över multifaktorproduktiviteten.

Statistiknyheter

BNP-indikatorn minskade i december

2023-01-30

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det fjärde kvartalet som helhet minskade BNP med 0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nr9999