Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

Nästa publicering: 2018-09-20

Statistiken är en samlad redogörelse om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg, verksamheter som också bedrivs av andra än offentliga utförare, även om det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.

Statistiknyheter

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014

2016-09-22

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2014 till 960 miljarder. Av detta stod privata företag för 166 miljarder, vilket innebär att 17 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2014 SM 2016-09-22
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2013 SM 2015-09-24
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2012 SM 2014-10-02
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2011 SM 2013-09-20
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2012-09-21
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2011-09-22
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2010-09-29
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2009-09-15
Slutrapport från projektet om finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen, FinUt Rapport 2009-01-29

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0112