Till innehåll på sidan

Kommunalekonomisk utjämning

Kommunerna och regionerna ska kunna ge sina invånare likvärdig service, oberoende av inkomster eller strukturella skillnader. Beroende av kommuninvånarnas ålderssammansättning, omsorgsbehov eller kommunernas geografiska skillnader varierar kostnaderna att bedriva verksamhet.

Utjämning görs genom två delsystem, ett för kommuner och ett för regioner. Systemen är uppbyggda på liknande sätt och består av fem olika delar, inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift.

Mer information om den kommunalekonomiska utjämningen finns här: