Till innehåll på sidan

Statsbidrag gällande maxtaxa

SCB gör för varje bidragsår en preliminär och en definitiv beräkning av statsbidrag till kommunerna.

Skolverket fastställer för varje bidragsår det slutliga statsbidraget till kommunerna efter det att SCB har gjort en definitiv beräkning.

Mer information om maxtaxan finns här: