Till innehåll på sidan

Utjämning av LSS-kostnader

År 2004 infördes det nationella kostnadsutjämningssystemet för kommunernas LSS-kostnader.

Det finns stora kostnadsskillnader för att bedriva LSS- verksamhet, och därför finns behov av en kostnadsutjämning som ger alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva den.

Mer information om LSS-utjämningen och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade finns här: