Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2014:

Höjd kommunalskatt i 106 kommuner

Statistiknyhet från SCB 2013-12-16 9.30

I 106 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i 6 kommuner. Den genomsnittliga kommunalskatten ökar från 31,73 till 31,86 procent.

De största ökningarna görs i Bollnäs med 1,00 procentenhet följt av Mjölby och Nässjö med 0,95 procentenheter. Färgelanda och Norrtälje har störst minskning med 0,50 respektive 0,20 procentenheter.

De 106 kommuner för vilka uttaget av kommunalskatt ökar, utgör cirka 31 procent av befolkningen. Motsvarande andel för de 6 kommuner vars skatteuttag minskar uppgår till cirka 3 procent. För 66 procent av befolkningen är kommunalskatten således oförändrad.

Högst skatt i Dorotea och lägst i Vellinge

Dorotea har den högsta kommunalskatten i landet med 34,70 procent, följt av Bräcke med 34,59 procent. De lägsta kommunalskatterna finns i Vellinge med 29,19 procent och Kävlinge med 29,20 procent.

Landstingsskatten ändras i åtta landsting nästa år

Sex landsting höjer skatten nästa år medan två sänker. Den största ökningen gör Kronoberg med 0,56 procentenheter följt av Jönköping med 0,55 procentenheter. Största minskningen görs i Västernorrland med 0,30 procentenheter.

Den genomsnittliga kommunalskatten ökar

Den genomsnittliga totala kommunalskatten för riket ökar från 31,73 till 31,86 procent. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen ligger på 20,65 procent (en ökning med 0,04 procentenheter) och den landstingskommunala på 11,20 procent (en ökning med 0,09 procentenheter). På grund av avrundning blir summan av skattesatsen till kommun och landsting inte exakt samma som den totala.

Skatteunderlaget ökar med 4 procent

Det totala kommunala skatteunderlaget i landet har ökat med 4 procent mellan taxeringsåren 2012 och 2013 (mellan taxeringsåren 2011 och 2012 var ökningen 3 procent). Bland kommunerna har ökningen av skatteunderlaget varit störst i Sigtuna med 6,82 procent och lägst i Färgelanda med 0,61 procent.

Skattekraften per invånare högst i Stockholm

Danderyd har högst skattekraft i landet med 326 854 kr per invånare och Årjäng lägst med 136 448 kr per invånare. Skattekraften, som bygger på inkomsterna och folkmängden år 2012, ökar med 3,2 procent som är något lägre än skatteunderlagets ökning. Den genomsnittliga skattekraften för riket är 185 792 kr per invånare. Danderyd ligger 76 procent över riksgenomsnittet.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som nu uttrycks i form av ett procenttal.

På grund av omfördelning av ansvaret för viss verksamhet kan skatteväxling förekomma i vissa län på så sätt att kommunerna höjer skatten om landstinget sänker. Det omvända kan också gälla.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se