Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2018:

De flesta invånare får oförändrad total kommunal skattesats 2018

Statistiknyhet från SCB 2017-12-15 9.30

Den genomsnittliga totala kommunala skattesatsen blir oförändrad 2018 och uppgår till 32,12 procent. Skattesatsen förändras i 17 av landets 290 kommuner. I 13 kommuner höjs skattesatsen, medan den sänks för invånarna i fyra kommuner. De flesta invånarna får därmed en oförändrad total kommunal skattesats.

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och landstingsskattesats. Den genomsnittliga kommunal skattesatsen minskar 2018 med 0,01 procentenheter, medan landstingsskattesatsen ökar med 0,02 procentenheter.

Total kommunal skattesats 2015–2018, genomsnitt för riket
 2015201620172018
Kommunal skattesats
20,70 20,75 20,75 20,74
Landstingsskattesats
11,29 11,35 11,36 11,39
Total kommunal skattesats
31,99 32,10 32,12* 32,12*

*Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på avrundning

Störst förändringar för invånarna i Höör och Österåker

För invånarna i Höörs kommun höjs den totala kommunala skattesatsen mest, medan den minskar mest för invånarna i Österåkers kommun. I Höörs kommun blir skattesatsen efter höjningen 32,57 procent, vilket motsvarar en ökning med 0,95 procentenheter. För invånarna i Österåkers kommun blir skattesatsen 29,43 procent, vilket innebär en minskning med 0,4 procentenheter.

Fortfarande högst skatt i Dorotea och lägst i Vellinge

Invånarna i Dorotea kommun kommer, i likhet med år 2017, att ha landets högsta totala kommunala skattesats. Skattesatsen blir oförändrad och uppgår till 35,15 procent. Munkedals kommun kommer att ha den näst högsta skatten, 35,11 procent. Vellinge är den kommun som kommer ha lägst total kommunal skattesats, 29,19 procent. Följt av Kävlinge och Solna med 29,20 procent. Vellinge hade lägst total kommunal skattesats även 2017.

Kommunalskatten sänks i 18 kommuner och höjs i fyra

Den kommunala skattesatsen kommer nästa år att sänkas i 18 kommuner och höjas i fyra kommuner. Landstingsskattesatsen kommer att förändras i två landsting, Kronoberg och Dalarna. Båda landstingen väljer att höja skattesatsen.

Skatteväxling i Dalarnas län

I Dalarnas län kommer en skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner att ske under 2018. Landstinget kommer att ta över ansvaret från kommunerna för kollektivtrafiken och färdtjänsten. Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget, i detta fall från kommunerna till landstinget. Följden blir att kommunerna i Dalarna kommer att minska sitt skatteuttag från medborgarna med 47 öre per intjänade hundra kronor och landstinget kommer att öka sitt uttag med motsvarande summa.

Skatteunderlaget ökade med 5,0 procent

Det totala skatteunderlaget ökade med 5,0 procent mellan beskattningsåren 2016 och 2015. Mest ökade skatteunderlaget i Sundbyberg och Knivsta, ökningarna uppgick till 10,2 respektive 8,1 procent.

Skattekraften högst i Danderyd

Skattekraften, som bygger på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och folkmängden i Sverige år 2016, uppgick till 208 818 kronor per invånare. Det motsvarar en ökning med 3,4 procent. Det är en lägre ökning jämfört med året innan, då ökningen var 3,9 procent. Högst skattekraft i landet fanns i Danderyd, vars skattekraft uppgick till 77 procent över riksgenomsnittet.

Marginell minskning av begravningsavgiften

Sedan 2017 gäller en enhetlig begravningsavgift för samtliga kommuner, med undantag för Stockholm och Tranås. Den enhetliga begravningsavgiften uppgår 2018 till 0,242 procent, vilket innebär en minskning sedan 2017 då den uppgick till 0,246. Avgiften gäller för samtliga folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamheten, därför har invånarna i dessa kommuner en begravningsavgift som skiljer sig från den enhetliga avgiften. I Stockholm uppgår begravningsavgiften 2018 till 0,075 procent och i Tranås till 0,240 procent. Den genomsnittliga begravningsavgiften för hela landet blir 0,22 procent, vilket är 0,01 procentenheter lägre än året innan.

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och landsting. Skatteunderlaget avser den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2018-12-14 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se