Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2021

Den totala kommunala skattesatsen minskar med 1 öre i genomsnitt nästa år

Statistiknyhet från SCB 2020-12-17 9.30

Den totala kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,27 procent. Skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner. Kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 1 öre medan regionskattesatsen blir oförändrad.

Total kommunal skattesats 2018-2021, genomsnitt för riket*
 2018201920202021
Kommunal skattesats
20,74 20,70 20,72 20,71
Regionskattesats
11,39 11,49 11,56 11,56
Total kommunal skattesats
32,12 32,19 32,28 32,27

*Anledningen till att siffrorna inte summerar för år 2018 beror på avrundning.

Elva kommuner sänker skatten medan nio höjer skatten

Elva kommuner väljer att sänka kommunala skattesatsen nästa år. Mest sänks skatten för invånarna i Gagnef och Orust kommun. Där får invånarna en sänkning med 25 öre. För invånarna i nio kommuner höjs skatten. Störst förändring blir det för invånarna i Arvika kommun vars skatt höjs med 94 öre. För kommuner som Bromölla, Degerfors, Karlshamn, Kinda, Högsby och Töreboda höjs skattesatsen med minst 50 öre.

Alla regioner behåller sina regionskattesatser nästa år

Den genomsnittliga regionskattesatsen blir oförändrad till nästa år och kvarstår på 11,56 procent då alla regioner behåller nuvarande skattesats. Under 2000-talet har det vid ett tidigare tillfälle hänt att alla regioner behållit sina skattesatser, det var mellan åren 2010 och 2011.

Invånarna i Österåkers kommun har även nästa år lägst total kommunal skattesats i landet

För invånarna i Österåkers kommun sänks skattesatsen med 10 öre nästa år. Här har invånarna landets lägsta totala kommunala skattesats, den uppgår år 2021 till 29,08 procent. Högst total skattesats har invånarna i Dorotea. Jämfört med år 2020 är skattesatsen oförändrad och uppgår nästa år till 35,15 procent. För invånarna i dessa kommuner är skillnaden i total kommunal skattesats 6 kronor och 7 öre.

Inga skatteväxlingar nästa år

Under år 2021 kommer inga skatteväxlingar att genomföras. Skatteväxling innebär en omfördelning av skatteuttaget mellan kommuner och regioner.

Skatteunderlaget ökade med 2,8 procent

Det totala skatteunderlaget i landet ökade med 2,8 procent mellan beskattningsåren 2019 och 2018 vilket är nästan 1,0 procentenhet lägre jämfört med året innan då ökningen var 3,7 procent. En av de kommuner där skatteunderlaget minskade mellan åren var Ekerö kommun vars skatteunderlag minskade med 1,0 procentenhet. Året innan ökade Ekerö kommuns skatteunderlag med 8,4 procent vilket då var den högsta enskilda ökningen i landet.

Begravningsavgiften ökar igen

Begravningsavgiften uppgår år 2021 till 25,3 öre, vilket innebär en ökning jämfört med 2020 då avgiften uppgick till 25,0 öre. Avgiften gäller för samtliga folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

Sedan 2017 gäller en enhetlig begravningsavgift för samtliga kommuner i landet med undantag för Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. I dessa bägge kommuner kommer begravningsavgiften nästa år att vara oförändrad. I Stockholm uppgår den till 6,5 öre och i Tranås till 24 öre.

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och regioner. Skatteunderlaget avser den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

De skattesatser som redovisas i denna Statistiknyhet inkom till Skatteverket senast den 30 november 2020. De skattesatser som eventuellt rapporterats till Skatteverket efter detta datum ligger inte till grund för denna Statistiknyhet utan planeras att publiceras i januari.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2021-12-17, 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se