Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2022

Den totala kommunala skattesatsen minskar med 3 öre i genomsnitt nästa år

Statistiknyhet från SCB 2021-12-17 9.30

Den totala kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,24 procent. Skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner. Kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 3 öre medan regionskattesatsen blir oförändrad.

Total kommunal skattesats 2019-2022, genomsnitt för riket*
  2019 2020 2021 2022
Kommunal skattesats 20,70 20,72 20,71 20,67
Regionskattesats 11,49 11,56 11,56 11,56
Total kommunal skattesats 32,19 32,28 32,27 32,24

*Anledningen till att siffrorna inte summerar för år 2022 beror på avrundning.

Skatten sänks i 28 kommuner medan fem kommuner höjer skatten

Av de 28 kommuner som väljer att sänka kommunala skattesatsen nästa år är det i Knivsta kommun som skatten sänks mest för invånarna. Där får invånarna en sänkning med 60 öre. För invånarna i fem kommuner höjs skatten. Störst förändring blir det för invånarna i Älmhults kommun vars skatt höjs med 90 öre. Övriga kommuner som höjer skatten är Filipstad, Färgelanda, Tranås och Oskarshamn.

Alla regioner behåller sina regionskattesatser nästa år

Den genomsnittliga regionskattesatsen blir oförändrad till nästa år och kvarstår på 11,56 procent då alla regioner behåller nuvarande skattesats.

Invånarna i Österåkers kommun har även nästa år lägst total kommunal skattesats i landet

För invånarna i Österåkers kommun sänks skattesatsen med 10 öre nästa år. Här har invånarna landets lägsta totala kommunala skattesats, den uppgår år 2022 till 28,98 procent. Högst total skattesats har invånarna i Dorotea. Jämfört med år 2021 är skattesatsen oförändrad och uppgår nästa år till 35,15 procent. För invånarna i dessa kommuner är skillnaden i total kommunal skattesats 6 kronor och 17 öre.

Inga skatteväxlingar nästa år

Under år 2022 kommer inga skatteväxlingar att genomföras. Skatteväxling innebär en omfördelning av skatteuttaget mellan kommuner och regioner.

Skatteunderlaget ökade med 2,1 procent

Det totala skatteunderlaget i landet ökade med 2,1 procent mellan beskattningsåren 2019 och 2020 vilket är 0,7 procentenheter mindre jämfört med året innan då ökningen var 2,8 procent. En av de kommuner där skatteunderlaget minskade mellan åren var Strömstads kommun vars skatteunderlag minskade med 3,4 procentenheter.

Begravningsavgiften ökar igen

Den genomsnittliga begravningsavgiften uppgår år 2022 till 24,3 öre. Avgiftssatsen för samtliga folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten uppgår till 26,1 öre, vilket innebär en ökning jämfört med 2021 då avgiften uppgick till 25,3 öre. För Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman är avgiftssatsen för Stockholm även nästa år 6,5 öre medan den för Tranås har minskat från 24 öre till 14 öre.

Uppgiften om begravningsavgift för Tranås korrigerades 2022-02-02.

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och regioner. Skatteunderlaget avser den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

De skattesatser som redovisas i denna Statistiknyhet inkom till Skatteverket senast den 30 november 2021. De skattesatser som eventuellt rapporterats till Skatteverket efter detta datum ligger inte till grund för denna Statistiknyhet utan planeras att publiceras i januari.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Statistiknyhet i serien publiceras 2022-12-16 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se

Johanna Frodell

Telefon
010-479 68 39
E-post
johanna.frodell@scb.se