Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag

Nästa publicering: 2019-12-06

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, landsting och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Statistiknyheter

Offentligt ägda företag 2017

2018-12-07

År 2017 förbättrade kommun-, landsting- och statligt ägda företag sitt resultat jämfört med år 2016.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Offentligt ägda företag 2014 SM 2015-12-03
Offentligt ägda företag 2013 SM 2014-12-04
Offentligt ägda företag 2012 SM 2013-12-02
Offentligt ägda företag 2011 SM 2012-12-03
Offentligt ägda företag 2010 SM 2011-12-01
Offentligt ägda företag 2009 SM 2010-12-01
Offentligt ägda företag 2008 SM 2009-12-01
Offentligt ägda företag 2007. Korrigerad version 2009-01-21 SM 2008-12-01
Kommunägda företag 2006 SM 2007-12-03
Kommunägda företag 2005 SM 2006-12-01
Kommunägda företag 2004 SM 2005-12-01
Kommunägda företag 2003 SM 2004-12-01
Kommunägda företag 2002 SM 2003-12-01
Kommunägda företag 2001 SM 2002-12-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0108