Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för landsting år 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
Primärvård 14 798
Specialiserad somatisk vård 24 792
Specialiserad psykiatrisk vård 2 629
Tandvård 2 300
Övrig hälso- och sjukvård 1 482
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 46 009
Utbildning 115
Kultur 24
Trafik och infrastruktur 8 035
Allmän regional utveckling 1
Politisk verks. avseende regional utveckling 1
REGIONAL UTVECKLING 8 176
SERVICEVERKSAMHETER 575
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 54 759

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga landsting exklusive Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se