Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20142015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 209 120 219 234
Primärvård 39 188 41 455
Specialiserad somatisk vård 124 815 129 511
Specialiserad psykiatrisk vård 20 482 21 110
Tandvård 5 394 5 622
Övrig hälso- och sjukvård 17 932 20 233
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 308 1 302
REGIONAL UTVECKLING 25 230 27 520
Utbildning 878 1 001
Kultur 3 043 3 541
Trafik och infrastruktur 19 440 21 038
Allmän regional utveckling 1 694 1 667
Politisk verks. avseende regional utveckling 176 274
     
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 431 ‑1 124
TOTALA KOSTNADER 232 919 245 630

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Med kostnader avses nettokostnad. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttintäkter. Dessutom är kostnader för läkemedel inom förmånen exkluderade.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se