Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för landsting år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 46 006 48 835 50 898
Primärvård 14 797 15 829 16 141
Specialiserad somatisk vård 24 791 25 920 27 229
Specialiserad psykiatrisk vård 2 629 2 833 3 021
Tandvård 2 299 2 505 2 669
Övrig hälso- och sjukvård 1 482 1 741 1 830
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 7 8
REGIONAL UTVECKLING 8 174 9 746 10 472
Utbildning 115 119 117
Kultur 23 50 49
Trafik och infrastruktur 8 035 9 574 10 304
Allmän regional utveckling 1 2 1
Politisk verks. avseende regional utveckling 0 1 1
       
SERVICEVERKSAMHETER 573 740 715
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0 0 262
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 54 753 59 321 62 347

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se