Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 209 120 219 234 228 251 240 010 250 846
Primärvård 39 188 41 454 42 467 45 084 47 610
Specialiserad somatisk vård 124 815 129 511 136 005 141 879 149 033
Specialiserad psykiatrisk vård 20 482 21 112 21 659 22 479 23 172
Tandvård 5 394 5 622 5 892 6 417 6 807
Övrig hälso- och sjukvård 17 932 20 233 20 917 22 911 22 878
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 308 1 302 1 312 1 242 1 347
REGIONAL UTVECKLING 25 230 27 521 29 292 29 918 31 054
Utbildning 878 1 001 1 101 858 1 056
Kultur 3 043 3 541 3 469 3 458 3 768
Trafik och infrastruktur 19 440 21 038 22 885 23 561 24 211
Allmän regional utveckling 1 694 1 667 1 625 1 755 1 705
Politisk verks. avseende regional utveckling 176 274 211 285 312
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 431 ‑1 124 769 1 601 452
TOTALA KOSTNADER 232 919 245 631 258 312 271 529 282 352

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se