Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för regioner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 48 835 50 898 54 525 57 784 62 191
Primärvård 15 829 16 141 17 984 19 099 20 961
Specialiserad somatisk vård 25 920 27 229 28 574 30 489 32 457
Specialiserad psykiatrisk vård 2 833 3 021 3 266 3 302 3 466
Tandvård 2 505 2 669 2 904 3 075 3 251
Övrig hälso- och sjukvård 1 741 1 830 1 789 1 808 2 045
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 7 8 8 11 11
REGIONAL UTVECKLING 9 746 10 472 11 219 12 459 15 735
Utbildning 119 117 113 119 137
Kultur 50 49 34 58 40
Trafik och infrastruktur 9 574 10 304 11 067 12 275 15 547
Allmän regional utveckling 2 1 4 6 10
Politisk verks. avseende regional utveckling 1 1 1 1 1
           
SERVICEVERKSAMHETER 740 715 618 927 1 047
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0 262 222 203 62
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 59 321 62 347 66 584 71 373 79 035

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se