Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 113 608 117 354 121 694 126 308 129 380
därav hemtjänst i ordinärt boende 38 093 39 354 40 892 42 852 44 654
därav särskilt boende/annat boende 64 457 66 874 69 299 71 795 73 447
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 12 945 13 559 13 963 14 553 14 823
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 693 3 906 3 862 3 928 4 048
därav särskilt boende/annat boende 4 628 4 868 5 143 5 306 5 451
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 54 851 57 062 59 236 61 541 63 575
därav boende enl. LSS för vuxna 23 735 25 213 26 597 28 056 29 739
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 17 244 17 467 17 751 17 912 17 878
TOTALA KOSTNADER 181 404 187 976 194 893 202 402 207 778

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se