Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunal- och samordningsförbund år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Anläggningstillgångar 10 494 11 340 12 290 13 236 14 289
Omsättningstillgångar 7 426 7 289 7 362 6 990 7 572
TILLGÅNGAR 17 920 18 629 19 652 20 226 21 861
Eget kapital 2 178 2 281 2 231 2 089 2 246
Avsättningar 2 763 2 986 3 106 3 169 3 241
Långfristiga skulder 6 469 6 714 7 578 8 634 9 290
Kortfristiga skulder 6 510 6 648 6 737 6 333 7 084
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 17 920 18 629 19 652 20 226 21 861

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se