Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2020

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- och sam-ordnings förbund
Anläggningstillgångar 922 329 242 362 14 289
Bidrag till statlig infrastruktur 4 404 1 995 ..
Omsättningstillgångar 277 848 139 457 7 572
TILLGÅNGAR 1 204 581 383 813 21 861
Eget kapital 523 910 86 922 2 246
Avsättningar 74 779 131 358 3 241
Långfristiga skulder 396 551 66 789 9 290
Kortfristiga skulder 209 340 98 743 7 084
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 204 581 383 813 21 861

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige  vid publiceringen 210831.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se