Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 7 309 7 801 8 210 8 401 8 406
därav institutionsvård vuxna 3 137 3 227 3 361 3 334 3 326
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 19 429 20 562 22 075 23 117 24 312
därav HVB-vård för barn och unga 6 520 6 795 7 586 8 009 8 400
därav familjehemsvård för barn och unga 6 910 7 465 7 865 8 326 8 905
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 2 406 2 744 3 146 3 203 3 197
EKONOMISKT BISTÅND 13 425 13 674 14 197 14 794 15 420
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 838 896 960 993 1 018
TOTALA KOSTNADER 43 407 45 677 48 587 50 507 52 352

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige  vid publiceringen 210831.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se