Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
Förskolan 71 720 74 993 78 679 81 192 82 074
Övrig pedagogisk verkamhet 19 387 20 313 21 036 21 689 21 845
Förskoleklass 6 691 7 032 7 277 7 670 8 160
Grundskolan 107 831 115 457 121 930 127 596 130 799
Grundsärskolan 4 499 4 942 5 393 5 838 6 226
Gymnasieskolan 40 968 42 867 44 485 45 625 46 328
Gymnasiesärskolan 2 842 2 847 2 901 3 027 3 104
Komvux 4 885 5 401 5 896 6 260 6 728
Övrig utbildning 4 427 4 842 5 126 5 287 5 160
TOTALA KOSTNADER 263 250 278 694 292 722 304 183 310 425

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige  vid publiceringen 210831.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se