Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för regioner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 50 898 54 525 57 784 62 191 64 441
Primärvård 16 141 17 984 19 099 20 961 22 543
Specialiserad somatisk vård 27 229 28 574 30 489 32 457 32 613
Specialiserad psykiatrisk vård 3 021 3 266 3 302 3 466 4 111
Tandvård 2 669 2 904 3 075 3 251 3 028
Övrig hälso- och sjukvård 1 830 1 789 1 808 2 045 2 138
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 8 11 11 8
REGIONAL UTVECKLING 10 472 11 219 12 459 15 735 15 608
Utbildning 117 113 119 137 135
Kultur 49 34 58 40 47
Trafik och infrastruktur 10 304 11 067 12 275 15 547 15 416
Allmän regional utveckling 1 4 6 10 9
Politisk verks. avseende regional utveckling 1 1 1 1 1
SERVICEVERKSAMHETER 715 618 927 1 047 1 112
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 262 222 203 62 37
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 62 347 66 584 71 373 79 035 81 198

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se