Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunal- och samordningsförbund 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
Räddningstjänst 4 755 4 969 5 336 5 488 5 476
Övrig infrastruktur 1 434 1 423 1 733 821 795
Energi, vatten och avfall 2 488 2 634 2 763 2 971 3 145
Kollektivtrafik etc. 2 398 2 440 2 543 539 600
Pedagogisk verksamhet 3 463 3 734 3 885 3 672 3 508
Kultur och fritid 325 331 354 144 125
Hälso- och sjukvård 1 815 1 837 2 177
Vård och omsorg inkl.färdtjänst 3 223 3 347 1 706 1 685 1 683
Individ och familjeomsorg 182 180 87 112 106
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 451 592 721 682 746
Allmän regional utveckling 274 288 315 566 610
Politisk verksamhet och administration 1 285 1 250 1 240 992 928
Övrig verksamhet 178 159 160 144 81
VERKSAMHETENS KOSTNADER 20 455 21 346 22 660 19 654 19 981

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kostnaderna utgörs av verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisas som separat verksamhetsområde fr.o.m 2018 års insamling.

Detta påverkar även tidsserien för verksamhetsområdet vård och omsorg.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se