Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för regioner 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 228 251 240 010 250 846 260 661 256 819
Primärvård 42 467 45 084 47 610 49 451 50 255
Specialiserad somatisk vård 136 005 141 879 149 033 155 396 152 314
Specialiserad psykiatrisk vård 21 659 22 479 23 172 24 012 24 331
Tandvård 5 892 6 417 6 807 7 029 7 056
Övrig hälso- och sjukvård 20 917 22 911 22 878 23 398 21 552
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 312 1 242 1 347 1 376 1 315
REGIONAL UTVECKLING 29 292 29 918 31 054 33 000 35 268
Utbildning 1 101 858 1 056 959 1 027
Kultur 3 469 3 458 3 768 3 948 3 954
Trafik och infrastruktur 22 885 23 561 24 211 26 058 28 200
Allmän regional utveckling 1 625 1 755 1 705 1 760 1 797
Politisk verks. avseende regional utveckling 211 285 312 273 290
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 769 1 601 452 220 ‑183
TOTALA KOSTNADER 258 312 271 529 282 352 293 881 291 904

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se