Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2020

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- och sam-ordnings förbund
Verksamhetens intäkter 165 606 89 290 21 187
Verksamhetens kostnader ‑720 404 ‑404 360 ‑19 981
Avskrivningar ‑28 712 ‑13 211 ‑894
Verksamhetens nettokostnader ‑583 510 ‑328 281 313
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 618 656 347 478 ‑144
Resultat efter finansiella poster 35 146 19 197 168
Extraordinära poster 78 0 ‑1
Årets resultat 35 223 19 197 168

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och övriga regioner.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se