Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2021

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- förbund
Anläggningstillgångar 978 640 254 536 16 374
Bidrag till statlig infrastruktur 5 447 1 865 ..
Omsättningstillgångar 312 906 167 098 8 378
TILLGÅNGAR 1 296 993 423 499 24 752
Eget kapital 570 423 110 016 2 470
Avsättningar 84 456 149 011 3 420
Långfristiga skulder 425 188 66 209 10 938
Kortfristiga skulder 216 926 98 263 7 925
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 296 993 423 499 24 752

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se