Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
Politisk verksamhet 6 940 7 149 7 615 6 935 7 177
Infrastruktur, skydd 44 582 47 712 49 223 51 908 56 144
Kultur och fritid 30 381 31 675 32 533 32 823 33 823
Pedagogisk verksamhet 278 694 292 722 304 183 310 425 320 075
Vård och omsorg 244 580 255 179 262 752 272 640 280 491
Särskilt riktade insatser 32 233 25 472 19 891 15 825 15 042
Affärsverksamhet 24 552 25 210 25 479 24 724 25 486
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 661 961 685 119 701 677 715 278 738 239

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se