Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för regioner 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 240 010 250 846 260 661 256 819 272 513
Primärvård 45 084 47 610 49 451 50 255 52 473
Specialiserad somatisk vård 141 879 149 033 155 396 152 314 163 146
Specialiserad psykiatrisk vård 22 479 23 172 24 012 24 331 26 162
Tandvård 6 417 6 807 7 029 7 056 7 299
Övrig hälso- och sjukvård 22 911 22 878 23 398 21 552 22 069
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 242 1 347 1 376 1 315 1 362
REGIONAL UTVECKLING 29 918 31 054 33 000 35 268 35 863
Utbildning 858 1 056 959 1 027 1 104
Kultur 3 458 3 768 3 948 3 954 4 009
Trafik och infrastruktur 23 561 24 211 26 058 28 200 28 406
Allmän regional utveckling 1 755 1 705 1 760 1 797 2 036
Politisk verks. avseende regional utveckling 285 312 273 290 307
           
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 1 601 452 220 ‑183 7 758
TOTALA KOSTNADER 271 529 282 352 293 881 291 904 316 134

Definitioner och förklaringar

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se