Till innehåll på sidan

Resultaträkning för regioner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 57 341 64 926 71 346 89 290 100 732
Verksamhetens kostnader ‑347 964 ‑367 252 ‑385 500 ‑404 360 ‑437 429
Nedskrivningar ‑33 ‑258 .. .. ..
Avskrivningar ‑10 445 ‑11 116 ‑12 262 ‑13 211 ‑15 455
Verksamhetens nettokostnader ‑301 100 ‑313 700 ‑326 416 ‑328 281 ‑352 152
Skatteintäkter 250 271 257 885 270 235 273 665 289 744
Utjämningssystemen 27 586 29 449 .. .. ..
Generella statliga bidrag 26 938 28 186 61 467 76 083 76 233
Verksamhetens resultat 3 695 1 820 5 285 21 467 13 824
Finansiella intäkter 3 353 4 063 9 939 5 055 13 335
Finansiella kostnader ‑4 364 ‑5 336 ‑6 293 ‑7 325 ‑5 371
Resultat efter finansiella poster 2 682 547 8 931 19 197 21 788
Extraordinära poster 0 0 0 0 0
Årets resultat 2 682 547 8 931 19 197 21 788

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Fr.o.m år 2019 inkluderas nedskrivningar bland avskrivningar.

Fr.o.m år 2019 inkluderas medel från utjämningssystemen bland generella statliga bidrag.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se