Till innehåll på sidan

Statens nettolånebehov

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-11

Statistiken visar hur mycket staten behöver låna till följd av underskott i statsbudgeten.

För den här statistiken ansvarar:
Riksgälden

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Riksgälden

Telefon
08-613 45 00
E-post
riksgalden@riksgalden.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oe0203