Till innehåll på sidan

Tidsserier statsbudgeten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken beskriver utfall per utgifts- och inkomstområde, realekonomisk fördelning samt ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar. I publikationen finns även tidsserier över resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisning för staten samt över statsskulden.

För den här statistiken ansvarar:
Ekonomistyrningsverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Ekonomistyrningsverket

Telefon
08-690 43 00
E-post
registrator@esv.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oe0801