Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter (PPP), 2010–2012:

Sveriges BNP per capita på sjunde plats i Europa

Statistiknyhet från SCB 2013-12-19 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) per capita, uttryckt i köpkraftsparitetsstandard, ligger på sjunde plats i Europa och 26 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2012. Luxemburg är i topp med 163 procent över genomsnittet, följt av Norge och Schweiz.

Bruttonationalprodukten per capita, uttryckt i köpkraftsparitetsstandard (PPS), visar att spridningen mellan länder spänner från 163 procent över till 53 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien och Rumänien har nivåer på runt 50 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Vid jämförelse av de nordiska länderna ligger Norge på första plats, 95 procent över snittet. Sverige har samma nivå som Danmark, med BNP per capita på 26 procent över genomsnittet, medan Island och Finland har BNP per capita på 15 procent över EU28.

Bruttonationalprodukt, volymindex per capita i PPS, 2012 (EU28=100)

Diagram

Källa: Eurostat och SCB Notera: Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

BNP per capita är ett mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Ett alternativt mått som bättre beskriver hushållens materiella välfärd är hushållens faktiska individuella konsumtion per capita. Luxemburg ligger här på närmare 40 procent över och Bulgarien och Rumänien på runt 50 procent under genomsnittet för EU-länderna. Sverige ligger 17 procent över genomsnittet och väldigt nära Finlands nivå.

Bruttonationalprodukt och hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2010, 2011 och 2012 (EU28=100)
 Bruttonationalprodukt per capita  Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita
 201020112012201020112012
Luxemburg
263 266 263 140 138 138
Norge
181 186 195 135 134 137
Schweiz
152 155 158 128 127 130
Österrike
127 129 130 118 119 120
Irland
129 129 129 102 99 98
Nederländerna
130 129 128 113 112 111
Danmark
128 126 126 117 113 114
Sverige
124 125 126 115 115 117
Tyskland
120 123 123 119 123 123
Belgien
121 120 120 112 113 113
Finland
114 116 115 112 114 116
Island
115 115 115 110 111 114
Frankrike
109 109 109 114 114 114
Storbritannien
108 105 106 115 113 114
Italien
103 102 101 105 103 100
EU28
100 100 100 100 100 100
Spanien
99 96 96 94 93 92
Cypern
97 94 92 100 99 97
Malta
87 86 86 85 85 85
Slovenien
84 84 84 80 81 79
Tjeckien
81 81 81 72 72 72
Portugal
80 77 76 84 80 77
Slovakien
74 75 76 73 73 73
Grekland
88 80 75 98 92 85
Litauen
62 68 72 67 71 75
Estland
64 69 71 57 59 62
Ungern
66 67 67 62 63 63
Polen
63 65 67 68 70 73
Lettland
55 60 64 55 59 63
Kroatien
59 61 62 57 59 60
Rumänien
48 48 50 48 48 50
Bulgarien
44 47 47 44 47 49

Källa: Eurostat och SCB Notera: Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) syftar till att mäta prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. Undersökningen ska representera hela landets bruttonationalprodukt (BNP) och används vid volymjämförelser av BNP mellan länder.

BNP beräknas först i nationell valuta och konverteras sedan med en konstgjord valuta, köpkraftsparitetstandard (PPS), istället för att använda marknadens valutakurser. PPS, som baseras på PPP, tar hänsyn till olika prisnivåer mellan länder och möjliggör en mer rättvisande jämförelse.

Nästa publiceringstillfälle

2014-12-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jahnavi Wallin

Telefon
010-479 42 18
E-post
jahnavi.wallin@scb.se